Bospark wordt een gezellige en levendige plek om te wonen. Een plek voor mensen met én zonder zorgvraag. Midden in een wooncomplex waar welzijn centraal staat en er mogelijkheden zijn om zorg te ontvangen. Dichtbij het fraaie Bospark en het centrum van Alphen aan den Rijn.

Bospark

Woonconcept

Aan de Bosparkweg realiseren wij een nieuw wooncomplex met 120 levensloopbestendige huurwoningen voor ouderen van 55+ jaar. Voor vitale senioren en mensen met een zorgvraag. Zorg en ondersteuning zijn flexibel in te schakelen en zijn altijd persoonlijk, op maat en dichtbij. Omdat de woningen levensloopbestendig zijn, kan de zorg meegroeien naarmate de behoefte. Maar fijn ouder worden gaat niet alleen over een passende woning of goede zorg. Het gaat vooral ook over kwaliteit van leven en mogen zijn wie je bent, kortom welzijn. Daarom besteden we in Bospark extra aandacht aan gemeenschappelijke ruimtes waar ontmoeten centraal staat, talenten kunnen ontplooien en waar heel Alphen welkom is op een gezellige en levendige plek.

Planning

Participatie
omgeving
Participatie omgeving
Najaar 2022
Aanvraag
vergunning
Aanvraag vergunning
Eind 2023
Verwachte
Start bouw
Verwachte Start bouw
Voorjaar 2024
Verwachte
oplevering
Verwachte oplevering
Voorjaar 2026

Meedenken

Waarom meedenken?

Om echt een fijne buurt te maken zochten wij betrokken buurtbewoners en geïnteresseerden in Bospark die wilden meedenken over de voorzieningen en invulling van de verschillende collectieve plekken in het wooncomplex. In een participatiebijeenkomst haalden wij op welke woonwensen, voorkeuren en zorgpunten er leven in Alphen aan den Rijn. Zolang dit niet strijdig was met de uitgangspunten van het plan, gemeentelijke regels en de haalbaarheid, werden de plannen verrijkt met Alphense inbreng. 

Wat hebben we gedaan

Informatiebijeenkomst

Op 19 september 2022 vond de informatiebijeenkomst plaats om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over deze ontwikkeling. Tijdens deze avond was het mogelijk om wensen, ideeën en aandachtspunten ten behoeve van het concept en de ontwikkeling mee te geven aan het projectteam. Onder het kopje 'updates' vindt u het verslag en de presentatie. 

Peiling

Via een (online) peiling zijn buurtbewoners, geïnteresseerde senioren en hun familie bevraagd over de invulling van de collectieve ruimten. De peiling was actief van 20 september - 4 oktober 2022. 

Wat doen wij met uw input

De ontwikkelaar en architect verwerken waar mogelijk de wensen, ideeën en aandachtspunten in een definitief ontwerp. Deze wordt ingediend bij de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Vragen

Over de woningen

Hoeveel woningen komen er?

In het conceptontwerp zijn 120 huurwoningen voorzien.

Wat voor een soort woningen komen er?

In het conceptontwerp zijn levensloopbestendige huurwoningen van circa 48 m2 - 80 m2 voor senioren met en zonder zorgvraag opgenomen. De woningen zijn zo ontworpen dat er ook mensen met een (WLZ)-indicatie kunnen blijven wonen. Zorg en ondersteuning zijn flexibel in te schakelen en zijn altijd persoonlijk, op maat en dichtbij.

Kan ik mij al inschrijven voor een woning?

Circa 6 maanden voor oplevering start de inschrijving voor de woningen van Bospark. Dit wordt mogelijk gemaakt via een nog te lanceren marketing website. Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief wordt u hiervan op de hoogte gehouden. 

Over het concept

Is de doelgroep waarvoor wordt gebouwd al bekend?

Er is gekozen om te bouwen voor ouderen in de leeftijdscategorie 55+. Voor vitale senioren en mensen die zorg nodig hebben. De zorg in Bospark wordt aangeboden door verschillende bedrijven binnen het Fundisnetwerk: van huishoudelijk zorg tot verpleeghuiszorg aan huis. Dit laatste is uniek in Nederland. Op dit moment is er geen enkele organisatie die het hele VPT van een WLZ-indicatie gespikkeld in de thuissituatie kan leveren.

Wat betekent gespikkeld wonen?
Gespikkeld wonen betekent dat binnen ons gebouw geen clusters zijn van doelgroepen, maar juist kleine buurtjes met een mix aan bewoners qua leeftijd en zelfredzaamheid. Elk buurtje omvat ongeveer 30 woningen met een eigen leefstraat en toegang tot de binnentuin en het park.
Hoe wordt in parkeren voorzien?

Het parkeren lossen we goed en onzichtbaar op. In het conceptontwerp kiezen we ervoor om fiets- en autoparkeren te scheiden voor de veiligheid van de bewoners. De fiets is hierbij altijd dichterbij bij de entree dan de auto. Auto’s parkeren in de halfverdiepte garage onder de woningen.

Andere vraag?

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën over deze ontwikkeling? Mail dan naar info@bosparkalphen.nl. We streven er naar uw mail zo snel mogelijk te beantwoorden

Initiatief­nemers

Bébouw Midreth, BouwInvest, Fundis en Ruimtemaken maken deel uit van het winnende team voor de tender van Bospark in Alphen aan den Rijn.

Bébouw Midreth is al veertig jaar actief in de meest uiteenlopende markten en thuis in alle bouwdisciplines; van woningbouw tot utiliteitsbouw en van vastgoedontwikkeling tot renovatie, transformatie en verbouwingen. Bébouw Midreth is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de bouw van Bospark.

BouwInvest investeert vermogen van voornamelijk pensioenfondsen en verzekeraars in vastgoed. Dit doet ze voor de lange termijn, in diverse vastgoedsectoren. Met vermogensbeheer draagt Bouwinvest bij aan een duurzame, leefbare, toegankelijke stedelijke omgeving.  

Fundis is een netwerk van ondernemingen in de zorg. Fundis faciliteert en verbindt bedrijven die hoogwaardige zorg en diensten leveren voor de gezondheid en het welbevinden van kwetsbare ouderen en chronisch zieken. 

Ruimtemaken is een ontwikkelaar die zich richt op het ontwikkelen van niches in het vastgoed. Ruimtemaken streeft ernaar projecten te realiseren die passen bij de plek, aansluiten bij de toekomstige bewoners en duurzame kwaliteit opleveren waar ook de directe omgeving de vruchten van plukt.

Vragen

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën over deze ontwikkeling? Mail dan naar info@bosparkalphen.nl. We streven er naar uw mail zo snel mogelijk te beantwoorden.

Nieuwsbrief


Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer